TR / EN

                            Anahtar Teslimi DOTP Tesisi

 

CEY Kimya’dan önce, dünyadaki diğer firmalar gibi, Türk firmaları da sınırlı bilgileri ile kendi mevcut DOP (Dioctyl Phthalate) Tesislerinde, DOTP ( Dioctyl Terephthalate ) üretmeye çalışıyorlardı. 

 • Reaktörlerde 2-4 bar basıncın altında DOTP üretiyorlardı.
 • Reaktörlerdeki ısı derecesi 270 santigrat dereceydi.
 • Reaksiyon süresi 24 saatten uzundu.
 • Reaksiyon sonunda, DOTP rengi 30 hazenin altında değildi.
 • DOTP’ nin rengini açmak için aktif karbon ve ağartma toprağı kullanıyorlardı.
 • Fazla alkol sarı renge dönüşüyordu.​

Teknolojimizin Avantajları

 • Reaksiyon zamanı 6 saatten daha kısadır.
 • Reaksiyon ısısı maksimum 225 C’dir.
 • Reaksiyon basınçsız, atmosfere açık ortamda gerçekleşir.
 • Reaksiyonda azot gazı kullanılmaz.
 • Fazla alkol yüzlerce defa kullanılsa dahi kesinlikle sararmaz.
 • Üretimde alkol kaybı veya atığı yoktur.
 • İmal edilen DOTP’nin rengi her zaman 10 hazendir.
 • Filtrede çıkan çamur miktarı %0,2’dir.

Anahtar Teslim DOTP Tesisi

Patentli plastifiyan teknolojimiz ile, en kaliteli ve en ekonomik DOTP (Di Octyl Tere Phthalate) üretim tesislerini kuruyoruz. Teknolojimizin avantajları sayesinde, 11 adet anahtar teslim DOTP tesisini kısa bir zamanda kurmuş bulunmaktayız. Kurduğumuz DOTP tesislerinin kapasiteleri senede 200.000 tona ulaşmıştır.


    1 Ton DOTP Üretmek için Gerekli Hammadeler

    425 Kg         PTA
    668 Kg         2EH
        2 Kg        TIPT
        2 Kg        NaOH

    1 Ton DOTP imalatından çıkan Atık maddeler

    DOTP reaksiyonundan 92 kg berrak, tortu içermeyen hafif alkol kokulu atık su çıkar. Ayrıca 1 ton DOTP yi yıkamak içinde 70 kg su kullanılır. Yıkama suyu toplamı %1 den az sabun, 2EH ve DOTP içerir.

    DOTP imalatında katı atık çıkmaz. Sadece filter press de yüzeyinde 1-2 mm civarı DOTP çamuru oluşur. 

                   

 

DOTP Üretim Akış Şeması
 

 

 

 

 

 

İhtiyacınız olan DOTP yi

Kendiniz Üretin

DOTP Tesisi Üretim Safhaları