TR / EN

DOP Tesisi

 

 

DOP Üretim Teknolojimizin Avantajları

  • Reaksiyon süresi 3 saattir.
  • Maksimum reaksiyon ısısı 215 C.
  • Azot gazı kullanılmaz.
  • Fazla alkol yüzlerce defa kullanılsa dahi sararmaz.
  • Üretimde alkol kaybı veya atığı yoktur.
  • Üretilen DOP nin rengi her zaman 15 hazendir.
  • Filtrede çıkan DOP çamur miktarı sadece % 0,5 dir.

     

 1 Ton DOP Üretmek için Gerekli Hammadeler

    380 Kg         PA
    667 Kg         2EH
        2 Kg        TIPT
        1 Kg        NaCo3

   1 Ton DOP imalatından çıkan Atık maddeler

    DOP reaksiyonundan 46 kg berrak, tortu içermeyen hafif alkol kokulu atık su çıkar. 

    DOP imalatında katı atık çıkmaz. Sadece filter press de yüzeyinde 3-4 mm civarı DOP çamuru oluşur.