TR / EN

120 günde anahtar teslimi Etil alkol tesisi kuruyoruz

Çorlu-Tekirdağ da kurulacak günlük 10 ton etil alkol üretim kapasiteli tesisin kuleleri yapılıyor

Anahtar teslimi Etil Alkol Tesisleri kuruyoruz.

Melas, şeker, Nişasta veya glikozdan tarımsal kökenli etil alkol üretebilisiniz.

Üretilen alkol yüzdesi: % 96

Etil Alkol üretim safhaları
Klasik etanol üretiminde kendi mayalarınızı üretebilirsiniz. Hatta ekmek mayasından (Saccharomyces Cerevisiae) dahi etanol üretebilirsiniz. Ancak ekmek mayasının alkol telöransı çok düşüktür (%7-8). Yeni nesil mayaların ise alkol töleransı ise %18-20 dir. Bu nedenle hazır maya kullanmak çok daha avantajlıdır.

Kullanacağınız hammadde (melas, nişasta, glikoz veya şeker ) su ile karıştırılır. Ve çözeltinin pH'ı 5.5 ayarlandıktan sonra fermantöre yüklenir, maya ve besiyer ilave edilir ve fermantasyon başlar. Kullanılan maya miktarına bağlı olarak fermantasyon 3 ila 5 gün arası devam eder.

Fermantasyon sonunda elde edilen alkol çözeltisi kulelerde distile edilir ve %96 saflıkta etil alkol elde edilir.

Mısırdan etanol üretim şeması

Günlük 25.000 Kg üretim kapasiteli etanol tesisi