TR / EN

Neden melas değil de un kullanarak maya üretiyoruz?

Melastan maya üretimi:

Hammadde temini: Yılın sadece belirli aylarında bulunabilir. Ayrıca birçok sektörde kullanıldığı için melası büyük miktarlarda depolamak gerekir. Binlerce tonluk melas depoları yapmak için daha büyük araziye ihtiyaç vardır.

Melas çok kirli ve yapışkan bir hammaddedir. Melastan üretilen maya çok kirli olduğu için en az iki defa suyla yıkanması gerekir. Ayrıca kullanılan fermantörlerin, makine ve ekipmanların yıkanması için çok fazla su kullanılır. Bu nedenle 1 kg maya üretmek için yaklaşık 30 kg su kullanılır.

Melas çok kirli ve yapışkan bir hammadde olduğu için fermantörlerin enfekte olması sık görülen bir durumdur. Bu nedenle kontinü imalat yapılamaz. Sadece batch sistem imalat yapılabilir. Batch sistemde günde bir defa fermantörü boşaltırsınız ve çok kısa sürede işlemek için çok büyük kapasiteli Santfuruj separatörlere, vakumlu döner filtrelere ve paketleme tesislerine ihtiyacınız vardır.

Sıvı atık. Fermantasyon sonunda mayadan ayrılan atık su koyu kahverengi renktedir. Bu sıvı atığın özel evaporatörlerde buharlaştırılarak deşarj edilecek hale getirilmesi gerekir.

Örneğin: Günde 20 ton yaş maya üreten bir firma 600 ton suyu distile ederek veya arıtma tesislerinde arıtarak deşarj etmesi gerekir.

Çevresel etki: Melastan maya üreten fabrikalar çevreye çok kötü bir koku yayar. Bu nedenle birçok şikayetlerle karşılaşılır.

Yatırım maliyeti: Binlerce tonluk melas depoları, büyük arazi miktarı, binlerce tonluk evaparatörler, arıtma tesisleri; tüm bunlar göz önüne alındığında melastan maya üretmek için büyük yatırımlar yapmak gerekir.

Un’dan maya üretimi:

Hammadde temini: Her zaman her yerde bulunan en temiz hammadde. Binlerce tonluk hammadde depoları yerine sadece bir tane un silosu yeterli olacaktır.

Kontinyu sistem imalat: Un çok temiz bir hammadde olduğu için günlerce her saat başı düzenli olarak çok temiz maya elde edersiniz. Bu nedenle küçük kapasiteli (batch sistemde kullanılan makinelerin 1/10 nu) Santfrüj separatörlere, vakumlu döner filtrelere ve paketleme tesislerine ihtiyaç vardır.

Sıvı atık yoktur: Melastan 1 kg maya üretmek için 30 kg su gerekli iken Un’dan 1 kg maya üretmek için sadece 10 kg suya ihtiyaç vardır. Fermantasyon sonunda elde edilen su hiçbir arıtma işlemi yapılmadan tekrar kullanılır.

Çevresel etki: Çevreye hiçbir kötü etkisi yoktur. Çevreye kötü koku yaymaz.

Yatırım maliyeti: Çok küçük açık ve kapalı alanlarda büyük kapasiteli tesisler kurulabilir.  Çünkü binlerce tonluk melas depoları yok. Dev evaparatörler yok. Arıtma tesisleri yok. Kullanılan makinelerin kapasiteleri çok düşük ve maliyeti çok az.

Maya üretim maliyeti

 

 1 kg maya için   kullanılan

  Katma değerli yan ürün

 Enerji oranı

 Atık su

  İşçilik

 Melas

1300 gr

   ---------

  100 birim

  30 kg

  100 birim

  Un

700 gr

 125 gr Vital gluten veya     125 gr %70 proteinli     hayvan yemi

  20 birim

  ----

  20 birim

Sonuç: Un kullanarak melastan üretilen mayadan %50 daha ucuza maya üretebilirsiniz.